1. Inne narzędzia

Darmowa Aplikacja pozwala na wyeksportowanie zdjęć towarów z bazy Subiekt GT.

Uruchomienie aplikacji spowoduje wyciągnięcie z bazy danych wszystkich zdjęć produktów i zapisanie do folderu.

Przed uruchomieniem należy skonfigurować połączenie z bazą danych w pliku config.txt:

# Połączenie z bazą danych
subiekt_server=localhost\INSERTGT
subiekt_baza=testowa <- Nazwa Podmiotu
windows_auth=1 <- 1 – Aplikacja łączy się poprzez autoryzację Windows. 0 – pozwala na połączenie się poprzez login i hasło
sql_user= <- użytkownik bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)
sql_password= <- hasło użytkownika bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)

# Nazwa pliku idsymbolnazwa.jpg
id=0  <- id produktu w nazwie pliku (1 – tak, 0 – nie)
symbol=1 <- symbol produktu w nazwie pliku (1 – tak, 0 – nie)
nazwa=0 <- nazwa produktu w nazwie pliku (1 – tak, 0 – nie)

Potrzebujesz nietypowe rozwiązanie? Skontaktuj się | Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt