1. Inne narzędzia

Eksport cennika i stanów (plik .CSV) z programu Subiekt na serwer FTP

Prosta aplikacja umożliwiająca eksport cennika i stanów z SUBIEKTA na serwer FTP. Eksportowany plik jest w formacie CSV. Uruchomienie aplikacji powoduje wygenerowanie i wysłanie pliku i wysłanie go na serwer FTP. Dzięki aplikacji Harmonogram zadań w Windows można w dowolny sposób zdefiniować kiedy plik ma zostać wysłany na serwer. Aplikacja nie wymaga dodatku SFERY.

Eksportowane pola to:

SYMBOL, NAZWA PRODUKTU, ILOŚĆ, CENA DETALICZNA NETTO, CENA DETALICZNA BRUTTO, STAWKA VAT

Jest możliwość dopasowania aplikacji do potrzeb klienta – zapraszam do kontaktu.

Subiekt2FTP

Darmowa aplikacja pozwala na przetestowanie działania. Wersja darmowa jest ograniczona do 10 pozycji.

Przed uruchomieniem należy skonfigurować połączenie z bazą danych oraz serwerem FTP w pliku config.txt:

# połączenie z serwerem Subiekt GT
subiekt_server=localhost\INSERTGT <- adres serwera SQL, na którym jest subiekt
subiekt_baza=testowy <- nazwa bazy podmiotu
subiekt_magazyn_id=1 <- id magazynu. Główny magazyn ma id 1, kolejne 2, 3, 4, 5...
windows_auth=1 <- Dla wartości 1 Aplikacja łączy się poprzez autoryzację Windows. Ustawienie wartości 0 pozwala na połączenie się poprzez login i hasło
sql_user= <- użytkownik bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)
sql_password=  <- hasło użytkownika bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)

# połączenie z serwerem FTP
ftp_server=ftp.przykladowyserwer.pl <-adres serwera FTP
ftp_user=uzytkownik_ftp <- login użytkownika FTP
ftp_password=haslo_uzytkownika_ftp <- hasło użytkownika FTP
nazwa_pliku=stanymagazynu.csv <- nazwa pliku, który ma zostać wysłany na serwer.

# ustawienie zawartości pliku:
separator_kolumn=; <- znak, który odpowiada za rozdzielenie kolumn symbol;nazwa;ilosc...
wartosci_w=" <- znak otwierający i zamykający wartości "symbol";"nazwa";"ilosc"...
symbol_produktu=1 <- kolumny z symbolami produktów (1 - włącz, 0 - wyłącz)
nazwa_produktu=1 <- kolumna z nazwami produktów (1 - włącz, 0 - wyłącz)
ilosc_produktu=1 <- kolumna z ilościami produktów (1 - włącz, 0 - wyłącz)
cenaNetto_produktu=1 <- kolumna z ceną Detaliczną Netto (1 - włącz, 0 - wyłącz)
cenaBrutto_produktu=1 <- kolumna z ceną Detaliczną Brutto (1 - włącz, 0 - wyłącz)
vat_produktu=1 <- kolumna z vat produktu (1 - włącz, 0 - wyłącz)

Potrzebujesz nietypowe rozwiązanie? Skontaktuj się | Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt